Rasker en Wibbens Advocaten Amsterdam

Rasinkas verleent geen algemene incasso-diensten, maar richt zich uitsluitend op verhaal van vorderingen van groter financieel belang. Door direct overleg met ons, ook voordat u overweegt uw vordering over te dragen, treft u nimmer het verwijt van te late signalering.

Als zelfstandig ondernemers zijn wij even kostenbewust als u. De honorering van onze diensten zal nimmer een punt van discussie worden.