Rasker en Wibbens Advocaten Amsterdam

Specifieke aandachtspunten:

  • algemene voorwaarden
  • financiële recherche
  • eigendomsvoorbehoud
  • rechtsmiddelen: beslaglegging
  • incasso (kort) geding
  • faillissementsaanvragen
  • executieverkoop
  • zekerheden: verpanding
  • overdracht van vorderingen
  • licentievergoedingen